POLCOM

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Institut za nove medije i e-demokraciju organiziraju Školu političke komunikacije. Program POLCOM škole je namijenjen usavršavanju i stjecanju temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja političke komunikacije.

Ova škola će vas upoznati s osnovnim konceptima političke komunikacije u eri digitalnih medija. Kroz osam tematskih modula predstavit ćemo vam pojave i pojmove koji su postali neizostavan dio političke svakodnevice te vas opremiti potrebnim znanjem i vještinama za novo komunikacijsko vrijeme.

Renomirani hrvatski i inozemni predavači – prof.dr.sc. Ivan Šiber, prof.dr.sc. Smiljana Leinert-Novosel, prof.dr.sc. Dražen Lalić, doc.dr.sc. Marijana Grbeša, dr.sc. Dragan Bagić, dr.sc. Anamarija Musa, dr.sc. Domagoj Bebić, doc.dr.sc. Nebojša Blanuša, Milada Privora, Dragan Zelić, doc.dr.sc. Božo Skoko…, novinari – Tomislav Klauški, politički savjetnici – Krešimir Macan, te osobe iz show businessa – T.B.F., u svojim predavanjima odgovorit će na sljedeća pitanja:

Kako i zašto glasamo?, Kako koncipirati učinkovitu izbornu kampanju?, O čemu govorimo kad govorimo o ‘amerikanizaciji’ izbornih kampanja?, Što je medijatizacija politike?, Kako mediji oblikuju suvremene političke procese?, Tko su spin doktori i što rade?, Koliki je utjecaj medija i medijskih događaja na javno mnijenje?, Što je pop-politika i je li zabava postala politički resurs? te Može li nas internet dovesti bliže izbornoj pobjedi?.

Posebna pozornost u programu škole bit će posvećena personalizaciji političke komunikacije, strategijskom komuniciranju u izbornim kampanjama i političkom marketingu. Predavači će kroz analizu aktivnosti političkih aktera (vlade, stranke), medija i javnosti predstaviti suvremene trendove u političkoj komunikaciji kao i njihove učinke. Osim toga, analizirat ćemo medijsko praćenje političkih zbivanja te utjecaj medija na političke procese i javno mnijenje.

Nakon završene škole, polaznici će biti upoznati s osnovnim konceptima suvremenih tehnika koje koriste politički i društveni akteri u tradicionalnim medijima kao i u online političkoj komunikaciji. Polaznici će nakon odslušanog programa dobiti novu perspektivu na teme vezane uz političku komunikaciju, politički marketing i izborne kampanje.

Voditelji programa: prof.dr.sc. Ivan Šiber i doc.dr.sc. Marijana Grbeša

Program traje: 80 nastavnih sati

Početak nastave za prvu generaciju polaznika je odgođen za dva tjedna, te počinje 19. studenog, umjesto 5. studenog.

Uspješnim završetkom programa dobiva se certifikat o završenoj „Školi za političku komunikaciju“.

Cijena programa po polazniku iznosi 10.000 kuna (+PDV), a iznos je moguće platiti u više rata prema dogovoru s organizatorima.

Uvjet za pohađanje programa je završen stručni studij, visoka stručna sprema ili tri godine radnog iskustva u struci.

Rok za podnošenje prijava je 12. studenog 2010.

Popunjeni obrasci prijave, ovjerena kopija diplome ili potvrda o tri godine radnog iskustva na području političke komunikacije, podnose se Fakultetu političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb (poštom ili osobno u Tajništvo), uz naznaku „Edukacija: Škola za političku komunikaciju“ ili putem mail adrese polcom@fpzg.hr.