RIJEČI O INOSLAVU BEŠKERU

Povodom 74. rođendana prijatelja, kolege, znanstvenika i novinara Inoslava Beškera, koji nas je napustio sredinom 2023. Jutarnji list objavio je knjižicu sabranih tekstova kao spomen njegovom doprinosu u novinarstvu. 

Sabrane tekstove možete preuzeti besplatno klikom na: