ŠKOLA NOVIH MEDIJA

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Institut za nove medije i e-demokraciju organiziraju školu za online novinarstvo i online poslovanje ili skraćeno ˝Školu novih medija˝.

Program je namijenjen menadžerima u medijskoj industriji, novinarima u tisku, radiju, televiziji i drugim konvencionalnim i nekonvencionalnim medijima, te grafičkim i umjetničkim direktorima izdanja.

Cilj škole je pružanje edukacije iz područja online novinarstva i online poslovanja. U vrijeme krize tiskanih, ali i drugih medija ukazat će se na važnost migracije sa „starih“ na nove medije, te upoznati polaznike s problemima u stvaranju učinkovitog poslovnog modela online novinarstva.

Predavači su priznati hrvatski stručnjaci s područja online novinarstva i poslovanja.

Voditelji programa su: prof.dr.sc. Nenad Prelog i dr. sc. Domagoj Bebić

Program traje: 80 nastavnih sati

Nastava za prvu generaciju polaznika počinje 11. prosinca 2009. godine, a održavat će se petkom i subotom na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Polaznici koji uspješno završe program Škole dobit će sveučilišni certifikat o završenoj “Školi za online novinarstvo i online poslovanje”. Cijena programa po polazniku iznosi 10.000 kuna uz mogućnost popusta i plaćanja u više rata prema dogovoru s organizatorima.

Uvjet za pohađanje programa je završen stručni studij, visoka stručna sprema ili tri godine radnog iskustva u struci.

Rok za podnošenje prijava je od 15. studenog 2009. do 6. prosinca 2009. godine.

Popunjeni obrasci prijave, ovjerena kopija diplome ili potvrda o tri godine radnog iskustva, podnose se Fakultetu političkih znanosti, Lepušićeva 6, 10000 Zagreb (poštom ili osobno u Tajništvo), uz naznaku „Edukacija: Škola novih medija“ .

Predavači

Prof. dr. sc. Nenad Prelog

Dr. sc. Domagoj Bebić

Dr. sc. Marijana Grbeša

Hrabren Suknaić

Ozren Kanceljak

Ervin Šilić

Nenad Bakić

Siniša Gavrilović

Matija Babić

Stanislav Bender

Goran Šikić

Krešimir Macan

Tomislav Klauški

Stipe Grubišić

Rašeljka Maras

Goran Vlašić

Željko Anderlon

Igor Kanižaj

Sadržaj programa

Uvod u online novinarstvo

Uvod u online poslovanje

Tehnike i alati online novinarstva (oprema, uporaba)

Integracija i konvergencija medija (obrada slike i videa, casting, streaming)

Kolaborativni mediji (blog novinarstvo, wiki i društvene mreže), Socijalne mreže na internetu, Socijalni mediji

Istraživanje (i praćenje) informacijskih potreba korisnika (od Google-a do ostalih)

Multimedijski i mrežni marketing (od reklame do suradnje i razgovora)

Poslovni model novih medija (što se promijenilo, pretplata, naplata, oglasi)

Novi (stari) mediji: trendovi i perspektive medijskih formi, preobrazba medijskog biznisa

Pisanje za online medije (rokovi, povezivanje uputnicama)

Uređivanje online medija (nova pravila, nova znanja)

Oblikovanje novih medija (grafika, animacije, flash, XML)

Kako postići visoko mjesto na pretraživačima (search engine optimization)

Osmišljavanje i mentoriranje u oblikovanju vlastitih ideja na hrvatskoj i svjetskoj web sceni