STUDOSFERA

Studosfera je blogerska platforma namijenjena studentima novinarstva Fakulteta političkih znanosti, pokrenuta od strane prof. Domagoja Bebića i Nenada Preloga. Mnogim je studentima kolegija Online novinarstvo i Novi mediji bila praksa, ali i motivacija za pisanje komentara, recenzija, blogova. Cilj je stvoriti naviku pisanja kod budućih novinara i medijskih djelatnika, upoznati ih sa značajem online medija i blogova te ih potaknuti na stvaranje suradničke mreže; međusobnog komentiranja i podrške za daljnji rad. Osim pisanja blogova, Studosfera zainteresiranim studentima omogućuje sudjelovanje u uređivanju projekta, a svakog semestra novi student sa viših godina preuzima mjesto glavnog urednika koji koordinira Studosferom.

Na ovom projektu do sada je sudjelovalo preko više stotina studenata sa 4 različita kolegija. Od matičnog projekta Studosfere nastali su i novi projekti i kampanje koji su postali projekti sami za sebe kao što je: The PR Student, ZagrebKult, Zdrav Život, 50 dana elana, Tko je Hrvatska, Mogu sve, Sveučilište u Zagrebu kao i brojni drugi projekti. Posljednju akademsku godinu projekt funkcionira i kao news portal, a seminari na kolegijima kao news redakcija jer su studenti na kolegiju raspoređeni po rubrikama, baš kao u pravim news redakcijama.

Više informacija čitajte na: http://www.studosfera.net/